Skip to main content
2013Notícies portada

Modificació de les bases en la categoria “Millor fotografia publicada”

By 30/12/2013febrer 20th, 2015No Comments

La Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació de Girona han decidit modificar l’apartat 5è (referent a la categoria de “Millor fotografia publicada”) de les bases de la cinquena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.
En concret, se suprimeix l’obligatorietat de presentar una còpia en paper de les imatges que es presentin al Premi. Així doncs, l’apartat 5è quedaria de la manera següent:

e) Fotografia: S’ha de presentar la imatge en format JPG (en suport CD o USB: en cas que estigui bloquejat, cal presentar-ne vuit còpies), amb bona resolució, i una fitxa amb les dades de la imatge que opta al premi: autor, títol de la fotografia, data i lloc on s’ha fet, i mitjà on s’ha publicat.

La fotografia ha d’haver estat publicada obligatòriament, sigui en format tradicional o digital, i cal demostrar-ho amb algun document (original del mitjà en paper o en PDF, còpia amb certificat…).
En cas que es presenti una sèrie de fotografies, cal que com a mínim una hagi estat publicada i compleixi els requisits anteriors.

Evidentment, si algun dels participants ja ha fet la còpia en paper, s’acceptarà igualment.

Us recordem que els treballs que optin a la cinquena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local han d’haver estat publicats, emesos o difosos entre l’1 de desembre de 2012 i el 31 de desembre de 2013, i es poden presentar fins al 10 de gener de 2014, a la una del migdia.
Els treballs s’han de fer arribar, en un sobre tancat, a la seu de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i poden ser presentats pels mateixos autors o bé per terceres persones amb una proposta raonada.